tìm kiếm

Trang nhất > Quan hệ quốc tế

Thứ Tư, 15/07/2020 | 11:17:03 GMT+7
Việt Nam lãnh đạo ASEAN hướng tới hòa bình kinh tế

Với cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam phải thể hiện rõ sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn trong việc điều hướng khu vực đối phó với thách thức thương mại phi quốc tế và kinh tế thế giới dựa trên quy tắc ở các tầng nấc quốc tế khác nhau.

17/02/2020 15:28:00

Việt Nam lãnh đạo ASEAN hướng tới hòa bình kinh tế - 1

TS. Mohd Munir Abdul Majid, Chủ tịch Viện nghiên cứu ASEAN CIMB (CARI) Tan Sri cho biết, với tư cách là ASEAN thống nhất, Việt Nam cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng lập trường về các vấn đề toàn cầu tại các diễn đàn quốc tế như Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương và các hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

Thương mại là huyết mạch của nền kinh tế 03 nghìn tỷ USD (12,21 nghìn tỷ đồng) của ASEAN, chiếm 90% GDP khu vực. Cải thiện thương mại và đầu tư nội khối ASEAN là cần thiết trong bối cảnh thương mại quốc tế gặp nhiều trở ngại.“ASEAN cần đi đầu kêu gọi hòa bình kinh tế thế giới”, ông Mohammed Munir phát biểu  tại hội nghị Triển vọng ASEAN 2020 và Vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam do CARI tổ chức tại Kuala Lumpur hôm qua.

Trên thực tế, ông Mohd Munir cho biết, tỷ lệ thương mại nội khối ASEAN giảm xuống 23% trong năm 2018, mặc dù giá trị thương mại hàng hóa nội khối ASEAN tăng từ 591 tỷ USD năm 2017 lên 647,5 tỷ USD năm 2018.Ông nói thêm, một lĩnh vực đáng quan tâm khác đang cản trở thương mại ASEAN là hàng rào phi thuế quan.

“Việt Nam nên tập trung giảm các hàng rào phi thuế quan. Những hàng rào phi thuế quan đã khiến Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) trở nên vô nghĩa. Kể từ khi công bố AEC năm 2015, các hàng rào phi thuế quan vẫn tăng lên, mà không giảm đi”.Ông Mohammed Munir nói “Thương mại nội khối ASEAN liên tục dưới 25%. Thương mại nội khối RCEP (quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực) còn cao hơn, đạt mức 32%”.

Ông cho biết thêm, năm 2018, ASEAN hoạt động tốt, vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, với GDP danh nghĩa là 3 nghìn tỷ USD và thu hút tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao nhất từ ​​trước tới nay là 154,7 tỷ USD.“Tuy nhiên, sau khi đạt tốc độ tăng trưởng 5,2% trong năm 2018, dự báo tăng trưởng sẽ giảm dần so với cùng kỳ năm 2019 trước khi tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​sẽ tăng trong năm 2020”, ông Mohammed Munir nói thêm.

TS. Lê Quý Quỳnh, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, người tham dự hội nghị, đã lặp lại quan điểm của ông Mohd Munir.Ông cho biết, Việt Nam dự định nâng cao năng lực thể chế thông qua cải cách và cải thiện các quy định về thủ tục và quy trình trong các cơ chế do ASEAN lãnh đạo.“Trong thời điểm bất ổn toàn cầu, nổi bật gần đây là bế tắc hiện nay giữa Mỹ và Iran, sự đoàn kết, thống nhất giữa các quốc gia thành viên ASEAN vẫn rất quan trọng vì ASEAN là trung tâm trên trường quốc tế”, ông nói.

Ông cho biết, việc thông qua tài liệu “Quan điểm ASEAN về Ấn Độ - Thái Bình Dương” (AOIP) năm 2019 khi Thái Lan là Chủ tịch ASEAN cho thấy, ASEAN đồng thuận mong muốn duy trì vai trò trung tâm trong các nỗ lực hội nhập khu vực.“Được soạn thảo là một văn bản hướng dẫn hợp tác khu vực, đặc biệt là khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, AIOP cũng có thể đóng vai trò là tài liệu hướng dẫn về cách thức ASEAN có thể giải quyết các vấn đề tương lai khác, đe dọa hòa bình và thịnh vượng trong khu vực”, ông Quỳnh nói thêm.

Do đó, với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ tập trung tăng cường đoàn kết, hội nhập kinh tế và bản sắc ASEAN, đồng thời thích ứng nhanh hơn thông qua việc thúc đẩy sự chủ động của ASEAN theo chủ đề của ASEAN 2020 là “Gắn kết và chủ động thích ứng”.Bên cạnh đó, chương trình nghị sự quan trọng đối với Việt Nam năm nay bao gồm thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối ASEAN thông qua các cuộc đối thoại và thảo luận khu vực; phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua một nền tảng chia sẻ phương pháp hiệu quả nhất và phát triển Chỉ số tích hợp kỹ thuật số để giám sát và cải thiện các lĩnh vực then chốt trong Khung tích hợp kỹ thuật số ASEAN.

(Thu Hà dịch)