tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa - Xã hội

Thứ Tư, 27/05/2020 | 22:14:56 GMT+7
Việt Nam khai trương hệ thống e-cabinet

Việt Nam khai trương Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-cabinet) khi lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sử dụng hệ thống này để chủ trì cuộc họp Chính phủ.

09/07/2019 14:57:00

Việt Nam khai trương hệ thống e-cabinet  - 1

Thông qua hệ thống e-cabinet, tất cả các tài liệu điện tử đã được gửi đến các thành viên Chính phủ để họ nghiên cứu trước khi cuộc họp bắt đầu. Những người vắng mặt có thể bỏ phiếu thông qua các thiết bị di động.

e-Cabinet chính thức đi vào hoạt động sẽ là công cụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hệ thống này có thể cập nhật, lưu trữ và quản lý tài liệu cho các cuộc họp của Chính phủ, cũng như cho phép bỏ phiếu điện tử bằng chữ ký số. Hệ thống cũng gửi tin nhắn SMS, email và thông báo cho các thành viên Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ đang phấn đấu đến cuối năm 2019 cắt giảm 30% thời gian họp trung bình và sử dụng 100% văn bản điện tử, ngoại trừ văn bản có độ mật tại các phiên họp Chính phủ.

(Thu Hà dịch)