tìm kiếm

Trang nhất > Thế giới ngày nay

Thứ Năm, 19/09/2019 | 12:43:57 GMT+7
Việt Nam đang có giá điện thấp nhất so với thế giới

Theo dự kiến của Bộ Công Thương thì giá 1 kWh tại Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn nhiều so với khu vực và trên thế giới.

13/03/2019 10:21:00

 Việt Nam đang có giá điện thấp nhất so với thế giới - 1

So sánh với các quốc gia như  như Lào, Philippines, Indonesia, Campuchia, Trung Quốc, giá điện của Việt Nam năm 2018 đang ở mức 0,074 USD/kWh, đang ở mức thấp nhất so với các nước trong khu vực và thế giới.

Hiện giá điện của Việt Nam đạt 91,9% so với giá điện của Trung Quốc, Ấn Độ. Theo Bộ Công Thương, nếu giá điện lần này được điều chỉnh tăng ở mức 8,36% so với giá điện bình quân hiện hành thì giá điện của Việt Nam sẽ ở mức 0.080 USD/kWh, mức giá này tương đương so với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ.Trong khu vực Đông Nam Á, giá điện Việt Nam chỉ bằng  81,7% so với Lào; 50,4% so với giá điện của Philippines và 38,7% so với Campuchia. Sau khi điều chỉnh, giá điện của Việt Nam cũng chỉ xấp xỉ 54% so với giá điện của Philippines.Trong khi đó, giá điện ở nhóm các nước phát triển như Đức, Bỉ đang gấp hàng trăm lần so với Việt Nam. Cụ thể, hiện nay giá điện tại Đức ở mức 0,330 USD/kWh, tương đương 7.722 đồng, cao hơn gần 350% so với Việt Nam. Sau điều chỉnh, giá điện tại Việt Nam vẫn thấp hơn giá điện tại Đức đến 314%.

Theo Thống kê, người dân Nam Úc đang trả tiền điện nhiều nhất. Nam Úc phải trả nhiều hơn $1,000/năm so với nơi khác./.