tìm kiếm
Vệ tinh "Made in Việt Nam" được phóng lên quỹ đạo

Vệ tinh "Made in Việt Nam" được phóng lên quỹ đạo

04/11/2015 09:22:12

Vệ tinh "Made in Việt Nam" được phóng lên quỹ đạo