tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa

Thứ Tư, 21/03/2018 | 23:44:48 GMT+7
Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 Văn hóa | 19/1/2018

Theo đó, từ năm 2018 - 2020, Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá sự phù hợp giữa quy định của Công ư...