tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa

Thứ Hai, 27/03/2017 | 13:35:14 GMT+7
Đà Nẵng lần đầu tiên có cơ chế tiến cử lãnh đạo dưới 35 tuổi Văn hóa | 14/2/2017

Công chức dưới 35 tuổi ở Đà Nẵng sẽ được cấp trên tiến cử vào những vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý. Người tiến cử chịu trách nhiệm cá ...