tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa - Xã hội

Thứ Năm, 22/02/2018 | 11:56:49 GMT+7
Việt Nam đề cao việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế Văn hóa - Xã hội | 6/12/2017

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh việc Việt Nam phê chuẩn các Công ước Geneve năm 1949 là dấu mốc lịch sử quan tr...