tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa - Xã hội

Thứ Hai, 19/03/2018 | 19:15:59 GMT+7
Đan Mạch tài trợ các dự án nghệ thuật đương đại của Việt Nam Văn hóa - Xã hội | 15/3/2018

Với tổng số tiền tài trợ cho các dự án là 1,081 tỷ đồng. Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa Đan Mạch (CDEF) sẽ hỗ trợ cho tám không gia...