tìm kiếm

Trang nhất > Tư vấn

Thứ Bảy, 25/03/2017 | 14:40:14 GMT+7
Đại sứ Australia: ‘Ai cũng nên đi du lịch Hà Giang ít nhất một lần’ Tư vấn | 19/4/2016

Trong gần bốn năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Đại sứ Hugh Borrowman đã đi hầu hết tỉnh thành nhưng ông ấn tượng và dành nhiều t...