tìm kiếm
Triều Tiên hủy cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc

Triều Tiên hủy cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc

04/11/2015 09:22:12

Triều Tiên hủy cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc