tìm kiếm

Trang nhất > Tin tức

Chủ Nhật, 31/05/2020 | 08:05:03 GMT+7
Triển khai chương trình công tác chỉ đạo Biển Đông - hải đảo năm 2020

Năm 2020, trên địa bàn Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Do vậy, cần tập trung tổ chức các hoạt động tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, hỗ trợ, bảo vệ ngư dân làm ăn trên biển...

03/03/2020 10:41:00

Ngày 26/2, Ban Chỉ đạo Biển Đông- Hải đảo TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác chỉ đạo Biển Đông - hải đảo năm 2020.

Triển khai chương trình công tác chỉ đạo Biển Đông - hải đảo năm 2020 - 1

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2019, Ban Chỉ đạo Biển Đông - hải đảo TP đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các mặt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn; tuyên truyền biển - đảo và chủ quyền an ninh biên giới biển; xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển - đảo cũng như củng cố quốc phòng- an ninh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, xây dựng thực lực chính trị cơ sở ở địa phương.

Ban Chỉ đạo đã có nhiều tham mưu cho UBND TP trong việc chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tham gia quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của TP.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hội nghị xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, trong đó đáng chú ý như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển trong các tầng lớp nhân dân. Tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, làm tốt công tác chuẩn bị, tham mưu cho UBND TP, sẵn sàng huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền lãnh thổ.

Xây dựng Hải đội dân quân thường trực theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tich UBND, Trưởng ban Chỉ đạo Biển Đông - hải đảo TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định: Năm 2020, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 36, Hội nghị liên minh Quốc hội các nước Asean. Do vậy, cần tập trung tổ chức các hoạt động tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, xử lý các tàu nước ngoài vi phạm, hỗ trợ, bảo vệ ngư dân làm ăn trên biển. Cùng với đó, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm để đảm bảo an ninh cho các hoạt động sẽ diễn ra trên địa bàn TP…/.