tìm kiếm
Tổng thống Donald Trump sẽ tới Việt Nam dự APEC tháng 11 này

Tổng thống Donald Trump sẽ tới Việt Nam dự APEC tháng 11 này

04/11/2015 09:22:12

Tổng thống Donald Trump sẽ tới Việt Nam dự APEC tháng 11 này