tìm kiếm

Trang nhất > Toàn cảnh

Thứ Tư, 20/11/2019 | 10:26:13 GMT+7
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025 Văn hóa | 23/10/2019

Theo đó phát triển trường cao đẳng chất lượng cao theo hướng “mở”. Nhà nước có cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ đầu tư cho các trường...