tìm kiếm

Trang nhất > Toàn cảnh

Thứ Ba, 12/11/2019 | 18:19:53 GMT+7
Quy định mới về thu tiền sử dụng đất Kinh tế | 29/10/2019

Theo đó hộ gia đình, cá nhân gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình...