tìm kiếm

Trang nhất > Toàn cảnh

Thứ Năm, 15/11/2018 | 00:56:22 GMT+7
Thường trực Chính phủ họp về các dự án BOT Thời sự | 9/11/2018

Bộ GTVT đang quản lý 63 dự án BOT. Trong năm 2017, Bộ GTVT đã dừng chủ trương đầu tư 13 dự án đang nghiên cứu hoặc mới phê duyệt đề xuấ...