tìm kiếm

Trang nhất > Toàn cảnh

Thứ Tư, 23/08/2017 | 12:52:25 GMT+7
Quản lý dự án đầu tư BOT: Nhiều nhược điểm, sai phạm, tùy tiện Kinh tế | 22/8/2017

Theo Kiểm toán Nhà nước, công tác quản lý các dự án đầu tư theo hình thức BOT còn bộc lộ nhược điểm, sai phạm, tùy tiện, lãng phí…