tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Hai, 13/07/2020 | 20:14:13 GMT+7
Tiếp tục giảm 50% phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực

Ngày 26-5, Bộ Tài chính đã ban hành một loạt thông tư giảm 50% phí, lệ phí liên quan đến các lĩnh vực: Xuất bản; cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa; đăng ký sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài…

26/05/2020 15:21:00

Tiếp tục giảm 50% phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực - 1

Phí đăng ký sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài được giảm 50% mức thu quy định. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo quy định tại Thông tư số 43/2020/TT-BTC, cơ quan, tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh chỉ phải nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu quy định.

Với quy định tại Thông tư số 44/2020/TT-BTC, cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa, nếu ở khu vực thành phố trực thuộc Trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu các khoản phí, lệ phí quy định.

Nếu đối tượng ở các khu vực khác sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu tương ứng với khu vực thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Thông tư số 45/2020/TT-BTC, phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp sẽ nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định.

Các thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 26-5 đến hết ngày 31-12-2020. Kể từ ngày 1-1-2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 26-5-2020.

Việc giảm phí, lệ phí trên nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ Tài chính đã giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, du lịch, ngân hàng, chứng khoán; giảm 20% phí trong lĩnh vực tài nguyên nước, 30% phí khai thác dữ liệu thủy văn./.

(HNMO)