tìm kiếm
Thủ tướng kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn tên lửa bờ, vùng 2 Hải quân

Thủ tướng kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn tên lửa bờ, vùng 2 Hải quân

04/11/2015 09:22:12

Thủ tướng kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn tên lửa bờ, vùng 2 Hải quân