tìm kiếm
Thủ tướng điện đàm với Tổng thống Philippines

Thủ tướng điện đàm với Tổng thống Philippines

04/11/2015 09:22:12

Thủ tướng điện đàm với Tổng thống Philippines