tìm kiếm

Trang nhất > Thời sự

Thứ Năm, 26/04/2018 | 08:37:31 GMT+7
Bộ Công an sẽ đổi mới tổ chức, bộ máy Thời sự | 3/4/2018

Bộ Công an đã chủ động xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lự...