tìm kiếm
Tập đoàn CEO phát động hơn 2.000 nhân viên tham gia chương trình hiến máu nhân đạo

Tập đoàn CEO phát động hơn 2.000 nhân viên tham gia chương trình hiến máu nhân đạo

04/11/2015 09:22:12

Tập đoàn CEO phát động hơn 2.000 nhân viên tham gia chương trình hiến máu nhân đạo