tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Bảy, 21/09/2019 | 15:51:55 GMT+7
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Theo đó , tổ chức kinh doanh dịch vụ lữ hành sử dụng người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam bị phạt tiền từ 80-90 triệu đồng. Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam của người nước ngoài.

27/05/2019 10:03:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch vừa được ban hành. Theo đó , tổ chức kinh doanh dịch vụ lữ hành sử dụng người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam bị phạt tiền từ 80-90 triệu đồng. Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam của người nước ngoài. 

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử tước quyền sử dụng có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; thẻ hướng dẫn viên du lịch; quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; quyết định công nhận điểm du lịch; quyết định công nhận khu du lịch; biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch;đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành giả; thẻ hướng dẫn viên du lịch giả; biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch giả. Trong đó phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng khi không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định; không có hợp đồng đại lý lữ hành với đại lý lữ hành theo quy định; không có chương trình du lịch theo quy định; không thực hiện chế độ lưu giữ hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch - 1

Ảnh minh họa

 Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi không sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch theo hợp đồng lữ hành; thay đổi chương trình du lịch, tiêu chuẩn, dịch vụ đã ký kết mà không được sự đồng ý của khách du lịch hoặc đại diện khách du lịch; không quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi không mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch theo quy định; không sử dụng dịch vụ do tổ chức, cá nhân thuộc Danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch theo quy định; sử dụng hướng dẫn viên du lịch có hành vi cung cấp, giới thiệu cho khách du lịch các nội dung thông tin mang tính chất xuyên tạc lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh; sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp khác để hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật; sử dụng người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi đã thông báo tạm ngừng hoạt động; kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành giả để hoạt động kinh doanh. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không thực hiện nội quy, quy định của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch khi hành nghề; không tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương nơi đến tham quan khi hành nghề; có thái độ thiếu văn minh đối với khách du lịch khi hành nghề; không cung cấp thông tin cho khách du lịch về chương trình du lịch, dịch vụ và các quyền, lợi ích hợp pháp của khách du lịch.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc không là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định khi hành nghề đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, giới thiệu cho khách du lịch các nội dung thông tin mang tính chất xuyên tạc lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia./.

Công Đảo