tìm kiếm

Trang nhất > Quan hệ quốc tế

Thứ Tư, 20/11/2019 | 10:24:51 GMT+7
Đầu tư và thương mại điểm sáng trong quan hệ Việt-Lào Quan hệ quốc tế | 2/10/2019

Đầu tư và thương mại là 2 điểm sáng trong mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào. Tính đến hết năm 2018, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang ...