tìm kiếm

Trang nhất > Quan hệ quốc tế

Thứ Ba, 19/03/2019 | 15:08:15 GMT+7
Việt Nam sẵn sàng cho công tác tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Quan hệ quốc tế | 19/2/2019

Vào sáng 18/02, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về hoạt động tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của...