tìm kiếm

Trang nhất > Quan hệ quốc tế

Thứ Bảy, 21/09/2019 | 19:52:58 GMT+7
Kinh tế, thương mại trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ Quan hệ quốc tế | 12/9/2019

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định kinh tế - thương mại là trụ cột quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Đảng và Nhà nước luôn...