tìm kiếm

Trang nhất > Quan hệ quốc tế

Thứ Sáu, 21/06/2019 | 03:41:38 GMT+7
Quan hệ hợp tác kiểm toán Canada-Việt Nam ghi nhận bước tiến mới

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) giai đoạn 2018-2025, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ làm cơ sở cho các hoạt động của chương trình trong giai đoạn này.

12/04/2019 11:09:00

Quan hệ hợp tác kiểm toán Canada-Việt Nam ghi nhận bước tiến mới  - 1

Lễ ký Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với CAAF (Ảnh: TTXVN)

Tham gia chương trình lần này, đoàn lãnh đạo cấp cao của Kiểm toán Nhà nước và Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Canada từ ngày 7-12/4.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và CAAF diễn ra tại thủ đô Ottawa (Canada).

Việc ký kết biên bản ghi nhớ đánh dấu mốc quan trọng, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và CAAF trong thời gian qua và đây cũng là cơ sở để tiến hành các hoạt động của Chương trình giai đoạn 2018 – 2025 trong khuôn khổ Chương trình Quản trị, Trách nhiệm giải trình và Hiệu quả hoạt động quốc tế.

Biên bản ghi nhớ cũng xác nhận sự nhất trí cao của CAAF và Kiểm toán Nhà nước về các hoạt động, các kết quả dự kiến chính của chương trình và cam kết của hai bên để phấn đấu đạt được các kết quả này.

Các kết quả dự kiến bao gồm nâng cao năng lực của Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện kiểm toán hoạt động về các chủ đề ưu tiên, bao gồm bình đẳng giới, môi trường và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, áp dụng các phương pháp, hướng dẫn và chuẩn mực kiểm toán hoạt động quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam; Nâng cao năng lực của Kiểm toán Nhà nước trong việc trao đổi thông tin và hợp tác với các cơ quan giám sát và các bên hữu quan khác; Nâng cao năng lực của các cơ quan giám sát (Quốc hội) để đánh giá và sử dụng các báo cáo kiểm toán hoạt động và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán.

Bên cạnh việc ký kết, Đoàn lãnh đạo cấp cao của Kiểm toán Nhà nước và Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Việt Nam đã có các buổi làm việc hiệu quả, tìm hiểu thêm về kinh nghiệm của Cơ quan kiểm toán Canada trong việc tổ chức thực hiện và phát triển kiểm toán hoạt động, đặc biệt là việc sử dụng, công khai và truyền thông về kết quả kiểm toán hoạt động nhằm tăng cường sự ảnh hưởng của kết quả kiểm toán nói chung và kiểm toán hoạt động nói riêng đến toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội.