tìm kiếm
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo ở Bình Phước

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo ở Bình Phước

04/11/2015 09:22:12

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo ở Bình Phước