tìm kiếm

Trang nhất > Thời sự

Thứ Năm, 23/01/2020 | 07:02:54 GMT+7
Phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia

Theo đó liên thông dữ liệu văn bản từ các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) của các bộ, ngành, địa phương, là tiền đề để xây dựng, phát triển thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ và các cơ quan hành chính các cấp, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xử lý văn bản, công việc trên môi trường điện tử.

12/08/2019 16:10:00

Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 626/QĐ-VPCP phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia. Theo đó liên thông dữ liệu văn bản từ các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) của các bộ, ngành, địa phương, là tiền đề để xây dựng, phát triển thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ và các cơ quan hành chính các cấp, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xử lý văn bản, công việc trên môi trường điện tử. Trong đó giảm thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, phấn đấu đến năm 2020, giảm 80% thời gian gửi, nhận văn bản giữa các bộ, ngành, địa phương.

Phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia - 1

Ảnh minh họa

Cụ thể năm 2019, kết nối 100% các hệ thống phần mềm QLVB&ĐH của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mở rộng kết nối tới các doanh nghiệp, tổ chức Chính trị, Xã hội nếu đáp ứng được các điều kiện công nghệ, kỹ thuật theo quy định. Đến tháng 6 năm 2020, theo lộ trình các hệ thống QLVB&ĐH nội bộ của các bộ, ngành, địa phương liên thông, kết nối với nhau, kết nối tới Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia; phấn đấu 100% văn bản điện tử liên thông gửi, nhận 04 cấp chính quyền.

Về cầu về kiến trúc Hệ thống được thiết kế nhằm kết nối tất cả các Hệ thống QLVB&ĐH của các bộ, ngành, địa phương; có khả năng chịu tải bảo đảm liên thông văn bản điện tử bốn cấp hành chính trên quy mô toàn quốc. Trường hợp các bộ, ngành, địa phương đã có Hệ thống QLVB&ĐH thống nhất, thực hiện kết nối, liên thông với Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia. Đối với các bộ, ngành, địa phương chưa triển khai kết nối liên thông 4 cấp có thể kết nối các Hệ thống QLVB&ĐH của các đơn vị trực thuộc trực tiếp trên Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia. Hệ thống được thiết kế độc lập nhằm mục đích cho phép các phần mềm quản lý văn bản với nhiều kiến trúc, nền tảng và chuẩn giao tiếp khác nhau có thể liên kết trao đổi thông tin với nhau theo mô hình phân tán nhằm linh hoạt trong quá trình triển khai. Hệ thống cung cấp kênh truyền dữ liệu, dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn và an toàn đồng thời có thể chuyển đổi thành nhiều loại dữ liệu đích cho các dịch vụ khác nhau khai thác. Hệ thống hỗ trợ cho phép gửi Fax văn bản đến các hệ thống máy Fax của các bộ, ngành, địa phương trong trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử. Hệ thống có khả năng đáp ứng hiệu năng cao, ổn định và khả năng mở rộng nhằm phục vụ nhu cầu tăng trưởng số lượng kết nối.

Hệ thống cho phép kết nối trực tiếp đến các phần mềm QLVB&ĐH của các đơn vị trực thuộc của các bộ, ngành, địa phương để gửi, nhận văn bản liên thông; cho phép kết nối tới các hệ thống trung gian, trục tích hợp nội bộ của các bộ, ngành, địa phương để gửi, nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cấp chính quyền. Đồng thời cho phép truyền tải văn bản điện tử kịp thời từ bên gửi tới bên nhận trong khoảng thời gian nhanh nhất tối đa 03 phút giữa 02 hệ thống phần mềm QLVB&ĐH.  Hệ thống bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn, an toàn thông tin dữ liệu của văn bản điện tử được khởi tạo từ bên gửi, bảo đảm bên nhận nhận đúng thông tin gửi; hỗ trợ tính năng định tuyến để gửi, nhận văn bản điện tử đúng cấp hành chính và đúng thẩm quyền; bảo đảm phát hiện, xử lý gói tin lặp, gói tin bất thường; hỗ trợ chức năng lọc để bảo đảm không có các văn bản điện tử không phù hợp, có nguy cơ mất an toàn an ninh được chuyển qua Hệ thống; hỗ trợ chức năng ghi lịch sử tất cả các giao dịch; có giải pháp, công cụ thu thập, xác thực, chứng thực, phân tích để đưa ra các cơ sở, chứng cứ nhằm phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị, kiểm chứng dữ liệu, nguồn gốc, phát hiện các thay đổi, lỗi xảy ra; chống chối bỏ, phủ nhận dữ liệu gửi, nhận văn bản và cung cấp giải pháp lưu trữ tạm thời văn bản điện tử và thông tin liên quan theo quy định; dữ liệu lưu trữ phải bảo đảm đúng khuôn dạng được khởi tạo trong quá trình gửi, nhận; được dùng để tham chiếu trong những trường hợp cần thiết như kiểm chứng, đối chiếu, xác định bên gửi, bên nhận, thời gian gửi, nhận văn bản.

Hệ thống bảo đảm đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật theo nhiều mức hạ tầng, hệ thống, định danh đơn vị, cá nhân, xác thực đến thiết bị,.... Tất cả các truy xuất vào kênh truyền dữ liệu đều phải được an toàn, dữ liệu phải bảo đảm toàn vẹn, bảo mật trên đường truyền. Hệ thống hỗ trợ cơ chế bảo vệ dữ liệu; có hiệu năng cao, không bị trễ và chạy ổn định; đồng bộ thời gian gửi, nhận văn bản điện tử giữa các Hệ thống QLVB&ĐH của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm thống nhất, đồng bộ theo múi giờ Việt Nam Tiêu chuẩn ISO 8601. Áp dụng các công nghệ xác thực, cơ chế kiểm soát quyền truy cập và cơ chế ghi lịch sử hoạt động của Hệ thống để quản lý, sẵn sàng cho kiểm tra, kiểm soát khi cần thiết; hỗ trợ công cụ theo dõi, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, an ninh thông tin. Áp dụng giải pháp phân tích, đánh giá, đưa ra phương án khắc phục sự cố mất an toàn an ninh thông tin với thời gian nhanh nhất. Triển khai các biện pháp, giải pháp phòng chống mã độc; áp dụng các biện pháp hành chính, kỹ thuật để tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử. Có cơ chế kiểm soát, giới hạn phạm vi truy cập của các đơn vị tham gia liên thông, lập báo cáo định kỳ./.

Công Đảo