tìm kiếm
Ô Quan Chưởng – Cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long xưa

Ô Quan Chưởng – Cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long xưa

04/11/2015 09:22:12

Ô Quan Chưởng – Cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long xưa