tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa - Xã hội

Chủ Nhật, 26/05/2019 | 17:32:27 GMT+7
Những điều Việt Nam học hỏi từ mô hình xã hội chủ nghĩa Trung Quốc

Trung Quốc đã có nhiều đóng góp quan trọng cho phong trào chủ nghĩa xã hội toàn cầu bằng cách vận dụng Chủ nghĩa Mác phù hợp với bối cảnh riêng của mình, một lãnh đạo của trường đào tạo quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết.

10/05/2018 15:45:00

Những điều Việt Nam học hỏi từ mô hình xã hội chủ nghĩa Trung Quốc - 1

 

Trong cuộc phỏng vấn với Tân hoa xã hôm thứ Tư vừa qua, ông Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu "Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát triển và bổ sung các lý thuyết (vào Chủ nghĩa Mác) và tôi cho rằng, sự phát triển này đã đóng góp to lớn cho phong trào cộng sản và chủ nghĩa xã hội thế giới".

"Những đóng góp lý thuyết quan trọng” như vậy bao gồm Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, ông Thảo cho biết.

Tư tưởng của ông Tập Cận Bình "có ý nghĩa to lớn, không chỉ đối với công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc, mà còn đối với việc xây dựng xã hội chủ nghĩa trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam", lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói.

Ông Thảo cho biết, Việt Nam đang học hỏi từ thực tiễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là Tư tưởng của Tập Cận Bình. "Đó là ứng dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác trong bối cảnh mới". Ông Thảo trao đổi thêm rằng, chỉ bằng cách làm như vậy, những người cộng sản trên toàn thế giới mới có thể tiếp thêm sức sống mới để phát triển hệ tư tưởng cộng sản.

Một trong những ví dụ là công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc, nơi Đảng Cộng sản Việt Nam và người dân Việt Nam đã chứng kiến tư duy lý thuyết tiến bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm qua, quan chức cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.

Đối với các quốc gia vẫn đang tìm kiếm con đường phát triển, “Lẽ tất nhiên, Chủ nghĩa Mác tiếp tục là nền tảng lý thuyết quan trọng nhất”, ông Thảo nói và cho biết thêm rằng, ông tin tưởng Chủ nghĩa Mác vẫn có giá trị lớn và mang tính xây dựng trong thời đại mới, giải quyết các vấn đề mà chủ nghĩa tư bản thiếu sót.

Ông cho rằng, Chủ nghĩa Mác đóng vai trò trong việc tạo ra các chiến lược phát triển quốc gia.Phát biểu của hội nghị quốc tế mới đây về Tuyên ngôn Cộng sản do Việt Nam tổ chức, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói rằng, các học giả đã khẳng định giá trị lý thuyết và thực tiễn của bản tuyên ngôn 170 năm tuổi của Karl Marx và Friedrich Engels, 02 triết gia người Đức.

Năm nay, để kỷ niệm 200 ngày sinh của Marx, ông Thảo cho biết, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ bảo trợ cho 01 hội nghị quốc tế vào cuối tháng Năm và bày tỏ hy vọng rằng,  Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tham gia và đóng góp để hội thảo được tổ chức thành công.


(Thu Hà)