tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa

Thứ Năm, 20/02/2020 | 17:40:06 GMT+7
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019

Theo đó Chính phủ đánh giá kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2019 tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 2,61%, thấp nhất trong 3 năm gần đây. Thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định.

14/08/2019 10:32:00

Theo đó Chính phủ đánh giá  kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2019 tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 2,61%, thấp nhất trong 3 năm gần đây. Thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 63,2% dự toán, tăng 11,9%. Xuất khẩu ước đạt trên 145 tỷ USD, tăng 7,5%; trong đó khu vực trong nước tăng 12,2%, cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) (5,6%); xuất siêu 1,8 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 10,6 tỷ USD, tăng 7,1%; tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 77,8%. Sản xuất công nghiệp tăng 9,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,7%. Sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng chuyển biến tích cực; trong đó ngành thủy sản tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%. Khách quốc tế tăng 7,9%; một số điểm du lịch được bình chọn là địa điểm du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2019 tăng 3 bậc, xếp hạng 54/162 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN; Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) tăng 3 bậc, xếp hạng 42/129, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN; Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tiếp tục duy trì đà tăng, nằm trong nhóm dẫn đầu các nước Đông Nam Á. Cả nước có 79,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,6% và tăng 29,6% về vốn đăng ký; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 29,9.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019 - 1

Ảnh minh họa

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, nhất quán định hướng điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khẩn trương khắc phục tồn tại, yếu kém, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch năm 2019, trong đó GDP tăng 6,8%, lạm phát dưới 4%. Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu; tăng trưởng tín dụng phù hợp, đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế; củng cố dự trữ ngoại hối nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế; tiếp tục triển khai quyết liệt cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai, bảo đảm an toàn hệ thống; đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công.

Thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán đồng thời, Bộ Tài chính tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; khẩn trương hoàn thiện đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước; triển khai hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại; phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nghiên cứu, xây dựng cơ sở pháp lý để tháo gỡ vướng mắc cho việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của công ty con của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa; thực hiện hiệu quả giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, tăng cường quản lý vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp trên thị trường chứng khoán; khuyến khích phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Cùng với đó, Bộ Công thương tích cực thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch, ngăn chặn việc bán phá giá vào thị trường nội địa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa; khẩn trương thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai ứng dụng các phương thức thanh toán điện tử phù hợp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xử lý để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào hoạt động các dự án, công trình công nghiệp, năng lượng trọng điểm. Bộ Tài chính tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định. Khẩn trương hoàn thiện Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước; hướng dẫn triển khai Nghị định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại; phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở pháp lý để tháo gỡ vướng mắc cho việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của công ty con của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa. Xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2019. Thực hiện hiệu quả giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, tăng cường quản lý vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp trên thị trường chứng khoán; khuyến khích phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát động lực tăng trưởng năm 2019, kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án giao hết số vốn kế hoạch đầu tư công còn lại của năm 2019; tổng hợp đề xuất của bộ, ngành và địa phương, thực hiện thủ tục điều chỉnh kế hoạch từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn hoặc dự án đã có khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Khẩn trương tổ chức hướng dẫn Luật Đầu tư công năm 2019. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và ban hành (tại Phiên họp thứ 36) để sớm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch; đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai Luật Quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2019. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về thúc đẩy tăng trưởng của các Vùng kinh tế trọng điểm. Có biện pháp sàng lọc thu hút đầu tư nước ngoài, khắc phục tình trạng đầu tư chui, đầu tư núp bóng. Bộ Công Thương tích cực thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch, ngăn chặn việc bán phá giá vào thị trường nội địa. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa. Khẩn trương thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai ứng dụng các phương thức thanh toán điện tử phù hợp. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, ban hành các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xử lý để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào hoạt động các dự án, công trình công nghiệp, năng lượng trọng điểm. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng và triển khai Kế hoạch tăng cường vận động EU và các nước thành viên EU sớm phê chuẩn các Hiệp định. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù cho các dự án điện trọng điểm, cấp bách để tháo gỡ khó khăn trong triển khai đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện truyền tải; có giải pháp ưu tiên hòa vào lưới điện quốc gia điện mặt trời và điện gió; khẩn trương lập Quy hoạch điện VIII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Tăng cường công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai. Triển khai các biện pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm sản xuất. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu mua lúa gạo để bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện giá lúa gạo. Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi, đa dạng hóa vật nuôi, phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản... để bù đắp, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu./.

Công Đảo