tìm kiếm

Trang nhất > Luật pháp quốc tế

Thứ Hai, 20/11/2017 | 23:48:11 GMT+7
Các vùng biển và đáy biển quốc tế theo Luật Biển quốc tế hiện đại Luật pháp quốc tế | 6/6/2013

Theo pháp luật quốc tế hiện đại, cụ thể là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc, toàn bộ đại dương trên thế giới được chia thà...