tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Tư, 20/11/2019 | 10:26:27 GMT+7
Hội nghị đề xuất dự án phát triển thủy sản bền vững với tổng đầu tư lên tới 8.300 tỷ đồng Kinh tế | 5/8/2019

Dự kiến tổng mức đầu tư của toàn dự án là 8.359 tỷ đồng, tương đương 363 triệu USD; trong đó, vốn vay WB là 6.605 tỷ đồng (vốn Trung ươ...