tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Ba, 20/03/2018 | 16:46:02 GMT+7
Cả nước có thêm hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới Kinh tế | 2/3/2018

2 tháng đầu năm 2018, cả nước có 18.703 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 197,3 nghìn tỷ đồng.