tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Sáu, 10/07/2020 | 06:29:28 GMT+7
TP.HCM đầu tư 1, thu về 10, nhưng chỉ được giữ lại 2 Kinh tế | 8/7/2020

Bí thư Nhân cho biết một đồng vốn TP.HCM bỏ ra sẽ mang lại nguồn thu xã hội cao gấp 10 lần. Tuy nhiên, thành phố chỉ được giữ lại 18%.