tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Bảy, 29/04/2017 | 12:37:47 GMT+7
Quản lý vốn nhà nước tại DN: Tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi Kinh tế | 27/4/2017

Cần tách chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh n...