tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Chủ Nhật, 19/01/2020 | 17:37:22 GMT+7
Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Kinh tế | 16/1/2020

Theo đó, Nghị định số 06/2020/NĐ-CP đã quy định việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư...