tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế thế giới

Chủ Nhật, 24/03/2019 | 21:48:20 GMT+7
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nửa đầu năm 2018

Kinh tế Việt Nam 06 tháng đầu năm 2018 tăng 7,08%, cao nhất trong 08 năm, chủ yếu nhờ tăng trưởng dịch vụ và xây dựng công nghiệp.

29/08/2018 11:23:00

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nửa đầu năm 2018 - 1

Kinh tế Việt Nam 06 tháng đầu năm 2018 tăng 7,08%, cao nhất trong 08 năm, chủ yếu nhờ tăng trưởng dịch vụ và xây dựng công nghiệp.

Ngoài ra, xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nửa đầu năm 2018 cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù dự báo sụt giảm trong nửa cuối năm nay nhưng Chính phủ tự tin đạt chỉ tiêu hằng năm là 6,7%.Nửa đầu năm nay, kinh tế tăng 7,08%, nhanh nhất kể từ năm 2011. Tăng trưởng Quý I/2018 cao hơn, đạt 7,45%, trong khi tăng trưởng Quý I/2018 giảm xuống mức 6,79%.

Nông, lâm, ngư nghiệp 06 tháng đầu năm tăng 3,93%, đóng góp 9,7% vào tăng trưởng chung. Công nghiệp và xây dựng tăng nhanh nhất, đạt 9,07% so với cùng kỳ, góp 48,9% cho tăng trưởng chung, trong khi khu vực dịch vụ tăng 6,9%, đóng góp 41,4% vào mức tăng chung.

Cơ cấu kinh tế

Lĩnh vực dịch vụ đạt 41,82%, chiếm tỷ trọng cao nhất trong GDP nửa đầu năm 2018, tiếp theo là công nghiệp và xây dựng ở mức 33,78%. Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 14,15% GDP, trong khi trợ cấp thuế cho sản xuất ít hơn chiếm 10,25%.

Nông, lâm, ngư nghiệp

Nông, lâm và ngư nghiệp tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012. Ngư nghiệp tăng nhanh nhất với 6,41%, cao nhất kể từ năm 2011, tiếp theo là lâm nghiệp tăng 5,12%. Nông nghiệp tăng 3,28% và đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng chung so với ngư nghiệp và lâm nghiệp, ở mức 0,45%.

Công nghiệp và xây dựng

Công nghiệp tăng 9,28% so với cùng kỳ năm 2017. Sản xuất tăng 13,02%, nhanh nhất trong 07 năm. Khai khoáng giảm 1,3%, trong khi xây dựng duy trì đà tăng trưởng và tăng 7,93%.

Dịch vụ

Trong 06 tháng đầu năm, lĩnh vực dịch vụ tăng 6,9%, cao nhất trong 7 năm. Doanh số bán buôn và bán lẻ tăng 8,21%, tiếp tục đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng nửa đầu năm, trong khi lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,58%.Dịch vụ nhà ở và ăn uống tăng 7,02%, tiếp theo là vận tải và kho bãi 7,67% và bất động sản 4,12%.

 

Xuất khẩu

 

Xuất khẩu nửa đầu năm 2018 tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 113,93 tỷ USD. Xuất khẩu khu vực trong nước đạt 33,07 tỷ USD, tăng 19,9%, chiếm 29% tổng kim ngạch xuất khẩu.Xuất khẩu khu vực FDI đạt 80,86 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Điện thoại di động và linh kiện đạt 22,5 tỷ USD, tăng 15,4%, chiếm tỷ trọng cao nhất, trong khi hàng dệt may là 13,42 tỷ USD, tăng 13,8%. Xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 13,45 tỷ USD, tăng 15,7%.

Nhập khẩu

Tổng kim ngạch nhập khẩu nửa đầu năm nay là  111,22 tỷ USD, tăng 10%, đưa thặng dư lên mức 2,7 tỷ USD. Nhập khẩu khu vực trong nước đạt 46,01 tỷ USD, tăng 12,9%, trong khi nhập khẩu khu vực FDI là 65,21 tỷ USD, tăng 8,1%.

Nhập khẩu máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 19,7 tỷ USD, tăng 14,3%, trong khi nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng là 16,15 tỷ USD, giảm 7,3%. Nhập khẩu điện thoại di động và linh kiện đạt 5,97 tỷ USD, giảm 4,4%, trong khi nhập khẩu vải vóc đạt 6,43 tỷ USD, tăng 17,1%.

Thặng dư

06 đầu năm năm nay, Việt Nam thặng dư thương mại 2,71 tỷ USD với Mỹ, trong đó khu vực trong nước thâm hụt 12,94 tỷ USD, còn khu vực FDI thặng dư 15,65 tỷ USD. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực FDI đối với kinh tế và cho thấy, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước còn thấp.

Xuất/nhập khẩu dịch vụ

Xuất khẩu dịch vụ từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2018 đạt 7,5 tỷ USD, tăng 16,4% so với năm ngoái. Xuất khẩu dịch vụ du lịch chiếm đa số, ở mức 5,2 tỷ USD, tăng 18,9%, trong khi xuất khẩu dịch vụ vận tải đạt 1,4 tỷ USD, tăng 11,8%.

Doanh thu nhập khẩu dịch vụ đạt 8,8 tỷ USD, tăng 6,5%,  dẫn đến thâm hụt thương mại 1,3 tỷ USD. Dịch vụ vận tải chiếm gần một nửa, đạt 4,2 tỷ USD, tăng 7,5%. Dịch vụ du lịch ở mức 2,7 tỷ USD, tăng nhanh 9,4%.

FDI

FDI 06 tháng đầu năm 2018, bao gồm vốn đăng ký mới và bổ sung, góp vốn và mua cổ phần, đạt 20,33 tỷ USD, tăng 5,7% so với nửa đầu năm 2017. FDI giải ngân đạt 8,37 tỷ USD, tăng 8,4%.

Giấy chứng nhận đầu tư được cấp cho 1.366 dự án đăng ký mới, với tổng vốn đầu tư 11,8 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, số dự án nửa đầu năm 2018 tăng 15,5%.Vốn đăng ký bổ sung đạt 4,43 tỷ USD, giảm 13,8%, trong khi vốn góp và mua cổ phần là 4,1 tỷ USD, tăng 82,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Các nguồn lực

Trong số 87 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam nửa đầu năm, Nhật Bản dẫn đầu với 6,47 tỷ USD, chiếm 31,8% tổng vốn đăng ký. Tiếp theo là Hàn Quốc 5,06 tỷ USD, trong khi Singapore đầu tư 2,39 tỷ USD.

Điểm đến

Hà Nội thu hút FDI cao nhất trong số 55 tỉnh và thành phố được đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 5,87 tỷ USD, chiếm 28,9%. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với số vốn đăng ký đạt 3,68 tỷ USD, tiếp theo là Bà Rịa - Vũng Tàu 1,93 tỷ USD.

Các ngành công nghiệp

Công nghiệp chế biến và sản xuất chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút FDI trong 06 tháng đầu năm, với tổng vốn đăng ký là 7,91 tỷ USD, chiếm 38,9%. Tiếp theo là bất động sản 5,54 tỷ USD, trong khi ngành bán buôn và bán lẻ thu hút 1,5 tỷ USD đầu tư.

FDI ra nước ngoài

FDI ra nước ngoài nửa đầu năm nay đạt 263,08 triệu USD, bao gồm 222,48 triệu USD trong 67 dự án mới và 40,6 triệu USD trong 16 dự án điều chỉnh vốn.

Các lĩnh vực dẫn đầu là ngân hàng/tài chính và nông, lâm, ngư nghiệp, lần lượt đầu tư 106,17 triệu USD và 63,47 triệu USD. Các lĩnh vực chế biến và sản xuất chế tạo đã đầu tư 48,9 triệu USD ra nước ngoài.

Phần lớn các khoản đầu tư ra nước ngoài sang Lào, đạt 83,9 triệu USD, chiếm 31,89% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Slovakia, Campuchia và Australia, lần lượt đạt 35,93 triệu USD, 32,3 triệu USD và 31,63 triệu USD.

Triển vọng 2018

Tăng trưởng nửa cuối năm 2018 được dự báo sẽ thấp hơn so với nửa đầu năm do tăng trưởng nông nghiệp và công nghiệp, chủ yếu là khai mỏ, giảm. Dự báo, tăng trưởng trong Quý III và Quý IV lần lượt đạt 6,53% và 6,36%.

Bên cạnh đó, với chỉ số giá tiêu dùng nửa đầu năm 2018 ở mức 3,29%, lạm phát nửa cuối năm 2018 có thể tăng, điều này sẽ ngăn cản tăng trưởng dài hạn. Việt Nam cũng cần tự bảo vệ trước các chính sách bảo hộ thương mại có thể tác động tiêu cực đến xuất khẩu và khiến nhập khẩu gia tăng./.


(Thu Hà)