tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế thế giới

Thứ Tư, 21/08/2019 | 04:11:45 GMT+7
Doanh nghiệp may mặc Nhật Bản xây dựng nhà máy mới tại Việt Nam. Kinh tế thế giới | 29/7/2019

Matsuoka Corp – một doanh nghiệp may mặc Nhật Bản, sẽ xây dựng một nhà máy mới tại Việt Nam như một chiến lược kinh doanh trung hạn để...