tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế thế giới

Thứ Năm, 26/04/2018 | 08:34:50 GMT+7
WB: Việt Nam tiếp tục giảm nghèo Kinh tế thế giới | 11/4/2018

Theo báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới, nghèo đói ở Việt Nam tiếp tục giảm, đặc biệt là nhóm các dân tộc thiểu số. Tỷ lệ đói nghèo ở n...