tìm kiếm

Trang nhất > Khoa học - Công nghệ

Thứ Năm, 21/11/2019 | 14:44:55 GMT+7
Việt Nam sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển thành phố thông minh Khoa học - Công nghệ | 28/10/2019

Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) đã triển khai các dự án nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ AI trong sản xuất, hoạt động hằng ...