tìm kiếm
Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu COP 25 sẵn sàng khai mạc

Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu COP 25 sẵn sàng khai mạc

04/11/2015 09:22:12

Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu COP 25 sẵn sàng khai mạc