tìm kiếm
Hà Nội bố trí hơn 200 người ứng trực xử lý cây gãy, đổ do mưa bão

Hà Nội bố trí hơn 200 người ứng trực xử lý cây gãy, đổ do mưa bão

04/11/2015 09:22:12

Hà Nội bố trí hơn 200 người ứng trực xử lý cây gãy, đổ do mưa bão