tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Bảy, 28/03/2020 | 22:21:16 GMT+7
Hà Giang tổ chức đại hội điểm Đảng bộ trực tuyến đến 205 điểm cầu

- Xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên được tỉnh Hà Giang chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh, và được tổ chức trực tuyến đến 205 điểm cầu.

24/03/2020 16:36:00

 -Xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên được tỉnh Hà Giang chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh, và được tổ chức trực tuyến đến 205 điểm cầu.

Sáng nay (24/3), tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên diễn ra Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát huy các nguồn lực xây dựng xã Linh Hồ phát triển toàn diện, bền vững”.

Đây là đơn vị được Tỉnh Hà Giang chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh để tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Đại hội được tổ chức trực tuyến đến 205 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Hà Giang tổ chức đại hội điểm Đảng bộ trực tuyến đến 205 điểm cầu - 1

Các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Linh Hồ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đã đề ra.

Giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích lên 66,5 triệu đồng/ha, thu nhập đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm, lương thực bình quân đầu người 700kg/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,4%.

Năm 2018 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ đã kết nạp được 37 đảng viên. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh.

Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; giá trị sản xuất trên đơn vị ha đất canh tác 70 triệu đồng; bình quân lương thực đầu người 700 kg; duy trì, nâng cao 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 1-2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm, đến năm 2025 hộ nghèo giảm còn 3,4%. Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh./.

(VOV1)