tìm kiếm

Trang nhất > Thời sự

Thứ Năm, 21/11/2019 | 08:15:37 GMT+7
Đẩy mạnh truyền thông về an toàn thực phẩm

Theo đó sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Bộ Y tế về công tác an toàn thực phẩm năm 2018 và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm.

12/07/2019 15:02:00

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận số 233/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Theo đó sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Bộ Y tế về công tác an toàn thực phẩm năm 2018 và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh truyền thông về an toàn thực phẩm - 1

Ảnh minh họa

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức chương trình truyền thông về áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với thực phẩm tiêu dùng trong nước tương đương với tiêu chuẩn thực phẩm xuất khẩu; lựa chọn một số địa bàn trọng điểm như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị lớn để chỉ đạo làm điểm; Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình chuyên đề về các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nêu rõ tên các doanh nghiệp, cơ sở, sản phẩm vi phạm để có lên án, phê phán từ công luận, xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong 6 tháng cuối năm, tăng 10% số cơ sở được kiểm tra, thanh tra so với 6 tháng đầu năm. Tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả hoạt động quảng cáo, giao dịch điện tử, mua bán thực phẩm trên mạng, theo phương thức bán hàng đa cấp.

Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, rà soát và kịp thời đưa ra các thông tin cảnh báo về thực phẩm không an toàn được quảng cáo, mua bán trên mạng và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông các trường hợp vi phạm để xử lý chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, tăng cường quản lý việc mua bán thực phẩm chức năng theo phương thức bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, kịp thời đưa ra các thông tin cảnh báo đến người tiêu dùng và thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

 Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung siết chặt việc mở các trang quảng cáo, mua bán thực phẩm, có giải pháp hữu hiệu quản lý việc sử dụng các trang thông tin điện tử quảng cáo, mua bán thực phẩm không đúng quy định, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan trong tuyên truyền, vận động, tổ chức quản lý an toàn thực phẩm, trong đó có việc tăng cường kết nối, trao đổi thông tin thông qua hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương cùng phối hợp, khẩn trương hoàn thành hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm. Trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương mở chuyên mục về an toàn thực phẩm trong Hệ tri thức Việt số hóa. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tổng kết quả 3 năm tổ chức Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc trong tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành của Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý tại các đô thị, thành phố lớn và tại các tỉnh khác.

Đặc biệt  Bộ Y tế khẩn trương chuẩn bị nội dung, phương án tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó có kết hợp đánh giá tình hình, kết quả và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, thực hiện các Chương trình phối hợp về vận động và giám sát thực hiện an toàn thực phẩm giữa Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, triển khai Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm.Riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà lại quy định về kiểm dịch đối với sản phẩm sữa./.

Công Đảo