tìm kiếm

Trang nhất > Cơ hội đầu tư

Chủ Nhật, 29/03/2020 | 21:55:17 GMT+7
Tập đoàn điện tử hàng đầu Nhật Bản tìm cơ hội đầu tư tại Cần Thơ Cơ hội đầu tư | 18/4/2017

Mục tiêu của Transcosmos là mở rộng triển khai tại Cần Thơ các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng, dịch vụ gia công quy trình doanh ngh...