tìm kiếm

Trang nhất > Cơ hội đầu tư

Thứ Ba, 02/06/2020 | 18:17:19 GMT+7
Cơ hội dài hạn trong thu hút đầu tư nước ngoài Cơ hội đầu tư | 1/6/2020

Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã có những dấu hiệu chuyển dịch từ các nước sang Việt Nam từ năm 2019, với mức 28% về số dự án, 7,1% ...