tìm kiếm

Trang nhất > Chủ quyền lãnh thổ

Thứ Năm, 15/11/2018 | 00:58:00 GMT+7
Ngăn ngừa hành vi xuyên tạc chủ quyền Việt Nam Tin tức | 16/5/2018

Đã từng phát hiện du khách nước ngoài mang bản đồ xuyên tạc chủ quyền Việt Nam đều tịch thu ngay. Riêng hình thức in "lưỡi bò" trên áo ...