tìm kiếm

Trang nhất > Chủ quyền lãnh thổ

Thứ Sáu, 10/07/2020 | 07:55:15 GMT+7
Bãi Tư Chính hoàn toàn thuộc Việt Nam, Trung Quốc không có bất kỳ quyền gì Tin tức | 22/7/2019

Khu vực nhà giàn DK1, trong đó có Bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam.