tìm kiếm

Trang nhất > Chủ quyền lãnh thổ

Thứ Ba, 19/03/2019 | 14:13:57 GMT+7
Phát hiện châu bản về chủ quyền liên tục của Việt Nam với Hoàng Sa Tin tức | 25/12/2018

Bộ châu bản có giá trị chứng thực về mặt pháp lý việc thực thi chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vừa được phát...