tìm kiếm

Trang nhất > Chủ quyền lãnh thổ

Chủ Nhật, 22/10/2017 | 16:46:28 GMT+7
Việt Nam phản hồi về kế hoạch tuần tra Biển Đông của Mỹ Tin tức | 7/9/2017

Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế.