tìm kiếm

Trang nhất > Chủ quyền lãnh thổ

Thứ Bảy, 21/09/2019 | 19:34:03 GMT+7
Trao công hàm phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế Tin tức | 26/7/2019

Việt Nam đã trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.