tìm kiếm

Trang nhất > Chủ quyền lãnh thổ

Chủ Nhật, 29/03/2020 | 22:48:15 GMT+7
Triển khai chương trình công tác chỉ đạo Biển Đông - hải đảo năm 2020 Tin tức | 3/3/2020

Năm 2020, trên địa bàn Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Do vậy, cần tập trung tổ chức các hoạt động tuần tra bảo vệ chủ ...