tìm kiếm

Trang nhất > Chủ quyền lãnh thổ

Thứ Bảy, 22/09/2018 | 14:43:15 GMT+7
Việt Nam ủng hộ hợp tác trên biển theo Công ước LHQ về Luật Biển Tin tức | 21/9/2018

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ, hợp tác trên biển theo đúng các quy định và chế định của công ước Liên Hợp Quốc về Luật bi...