tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Năm, 15/11/2018 | 04:56:18 GMT+7
Bộ Quốc phòng ban hành tiêu chuẩn mới để tuyển quân Chính trị | 12/10/2018

Theo đó Thông tư này quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuyển chọn và g...