tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Ba, 17/07/2018 | 03:08:41 GMT+7
Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Saint Lucia Chính trị | 27/6/2018

Hai bên nhất trí thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ và áp dụng Công ước Vienna 1961 về Quan hệ ngoại giao trong quan hệ ngoại giao...