tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Năm, 15/11/2018 | 04:09:20 GMT+7
Kết quả tín nhiệm các chức danh khối Chính phủ, Tư pháp Chính trị | 26/10/2018

Ngày 25/10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩ...